KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  PRZEZ LEKARZY 

W ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z IZBĄ PRZYJĘĆ  I   W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM  Z   IZBĄ PRZYJĘĆ

 

Informuje, że Szpital Miejski w Morągu Sp z o.o. ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Izbą Przyjęć oraz w Oddziale Neurologicznym z Izba Przyjęć

Termin składnia ofert upływa w dniu 27.02.2024 r.o godzinie 14.00

Zapraszamy do składania ofert.

 

1. Ogłoszenie konkursu

2.Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

3. Szczegółowe warunki konkursu ofert

4.Oferta do konkursu świadczenia usług zdrowotnych nowa

5. Załącznik Nr 1 do formularza -oświadczenie

6.Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego

7.Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

8.Wzór umowy