• TERMOMODERNIZACJA SZPITALA

  Trwa termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o. (budynku głównego i pawilonu szpitala) wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych szpitala.

  Jak mówi Ewa Michałowska, prezes morąskiego szpitala, celem projektu jest głęboka kompleksowa termomodernizacja budynków publicznych w Gminie Morąg, poprawa warunków technicznych dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności miejscowości; poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wdrożenie usprawnień z zakresu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym.

   

  Zakres robót obejmuje w szczególności m.in.: budynek główny szpitala: elewacja budynku z tynku termoizolacyjnego, ocieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami okiennymi, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.), modernizacji instalacji wentylacyjnych, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, demontaż komina i maszynowni, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych; pawilon szpitalny: ocieplenie przegród budynku, częściowa wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.), modernizacji instalacji wentylacyj   nych, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego dróg ewakuacyjnych, docieplenie ścian budynku, instalacja kolektorów słonecznych.

  Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie: 9 478 793,34 zł. Wartość całego projektu po przetargu na roboty budowlane: 11 579 249,62 zł (w tym roboty budowlane: 11 227 071,62 zł). Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane „WITKA” Sp z. o.o. z Olsztyna.

  Koszty kwalifikowane zgodnie z umową o dofinansowanie wynoszą: 9 206 164,76 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 84,99% kosztów kwalifikowanych projektu.

  Kwota dofinansowania: 7 824 319,43 zł.

  Termin realizacji: 31.07.2021 r.

   

   

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu