ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

W 28-łóżkowym Oddziale Rehabilitacji hospitalizowane są głównie osoby z najcięższymi dysfunkcjami narządu ruchu będącymi następstwem uszkodzenia o różnej etiologii ośrodkowego układu nerwowego tj. mózgu i rdzenia kręgowego.
Ponadto leczeni są pacjenci z zespołami bólowymi kręgosłupa, zmianami zwyrodnieniowymi stawów, po złamaniach kończyn, zabiegach operacyjnych endoprotezoplastyki stawów, uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego.

 

W Oddziale i Dziale Rehabilitacji udzielane są świadczenia z zakresu:

– rehabilitacji ogólnoustrojowej;

– rehabilitacji neurologicznej wczesnej;

– rehabilitacji neurologicznej wczesnej i wtórnej ciężkich uszkodzeń OUN.

Oddział współpracuje z działem rehabilitacji naszego szpitala, który zapewnia pacjentom usługi z zakresu:

– Kinezyterapii

– Fizjoterapii

– Hydroterapii

– Masaż leczniczy

PERSONEL

Lekarz ordynator – Sebastian Domarecki
Lekarz med. – Bieg Ewa

Pielęgniarka oddziałowa – Dorota Sydorczyk

KONTAKT

Gabinet lekarski 89 757 4231 wew. 364
Dyżurka pielęgniarek 89 757 4231 wew. 313
Sekretariat oddziału 89 757 4231 wew. 366