PRACOWNIA EKG - WYSIŁKOWA

W oddziale Chorób Wewnętrznych  znajduje się pracownia nieinwazyjnej diagnostyki EKG, która zajmuje się rozpoznawaniem chorób układu krążenia.

WYKONUJEMY SZEROKI ZAKRES BADAŃ NIEINWAZYJNYCH OSOBOM DOROSŁYM

  1. EKG jest to badanie wykonywane w spoczynku, pozwalające na wstępną ocenę pracy serca,
  2. EKG wysiłkowe, to badanie wykonywane na bieżni lub cykloergometrze, którego celem jest ocena ukrwienia mięśnia sercowego. Służy m.in. do diagnostyki i różnicowania bólów w klatce piersiowej, wykrywania choroby niedokrwiennej serca, prowokacji zaburzeń rytmu serca,
  3. HOLTER EKG polega na 24 godzinnym ciągłym zapisie EKG w formie zapisu cyfrowego przy użyciu przenośnego rejestratora czyli monitorowaniu pracy serca w czasie dziennej aktywności jak i podczas nocnego wypoczynku pacjenta,
  4. Holter ciśnieniowy RR pozwala na automatyczne pomiary ciśnienia krwi przez 24 godziny. Pokazuje pełny obraz zmian ciśnienia i tętna pacjenta podczas pracy, wysiłku fizycznego, wypoczynku i w czasie snu.

Oddział prowadzi działalność dydaktyczno-szkoleniową dla lekarzy stażystów i specjalizujących się.

PERSONEL

Ordynator oddziału wewnętrznego – Piotr Lipiński – specjalista chorób wewnętrznych,
Pielęgniarka oddziałowa – Bożena Święcicka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

KONTAKT

tel. 89 757 4231 wew. 342