IZBA PRZYJĘĆ

IZBA PRZYJĘĆ  zajmuje się kierowaniem ruchem pacjentów, obsługą przyjęć planowych i w stanach nagłych chorych oraz wypełnianiem dokumentacji medycznej.

Z działalnością tą związane są następujące zadania:
1. Badanie lekarskie chorych zgłaszających się w sytuacjach nagłych bez skierowania, skierowanych przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz przywiezionych przez zespoły Ratownictwa Medycznego.
2. Przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego oraz zabezpieczanie rzeczy do depozytu.
3. Udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w Szpitalu, lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie.
4. Przekazywanie przyjmowanych pacjentów do oddziałów szpitalnych.
5. Wykonywanie niezbędnych badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych w celu zdiagnozowania chorych.
6. W przypadku zakwalifikowania do leczenia ambulatoryjnego wydawanie karty informacyjnej dla lekarza rodzinnego.
7. Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z przyjmowaniem pacjentów.
8. Transport sanitarny pacjentów zgodnie z Ustawą o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych z dnia 27.08.2004r.

Izba Przyjęć swoją działalność wykonuje całą dobę. Jeżeli Szpital nie dysponuje wolnymi łóżkami lub właściwym (ze względu na charakter schorzenia) oddziałem szpitalnym, a chory wymaga hospitalizacji, lekarz konsultujący kieruje pacjenta, po uzgodnieniu miejsca, do właściwego Szpitala.

W Szpitalu Miejskim w Morągu realizowany jest transport sanitarny na zlecenie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, transport międzyszpitalny oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Obsadę karetki transportowej stanowi 3 wykwalifikowanych kierowców Sekcji Transportu.

PERSONEL

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr pielęgniarstwa Katarzyna Szwarc

KONTAKT

Planowa Izba Przyjęć 89 757 4231 wew. 402
Pielęgniarki 89 757 4231 wew. 393
Pielęgniarka Oddziałowa: 89 757 4231 wew. 327