PRACOWNIA DOPPLERA

Na oddziale Neurologi znajduje się gabinet Dopplera, do którego w 2014 roku został zakupiony nowy aparat wykonujący badania diagnostyczne dla pacjentów znajdujących się na oddziale neurologii.

Dzięki temu urządzeniu nowej generacji badania przeprowadzone są w sposób szybki i nieinwazyjny i co ważne w bardzo precyzyjny sposób co pozwala na szybkie podjęcie kroków w celu dalszej hospitalizacji i doprowadzenie pacjenta do  zdrowia.

USG Dopplerowskie jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce. Pozwala ono na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można wykreślić kierunek i prędkość przepływu

PERSONEL

Lech Michałowski
Joanna Jurewicz
Mirosław Borkowski
Maćkowiak Jacek
Zegadło-Nalborska Małgorzata