Nazwa Projektu:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy Szpitala Miejskiego w Morągu podczas COVID-19

 

Rozpoczęcie realizacji: 2020-06-05

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2020-06-05

Zakończenie finansowe realizacji:2020-11-30

 

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych poprzez doposażenie instytucji ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, dzięki czemu nastąpi poprawa standardów życia mieszkańców Powiatu i regionów ościennych oraz poprawa jakości i bezpieczeństwa prowadzonych badań i procedur medycznych w czasie trwania pandemii wirusa COVID-19. Projekt przyczyni się do przeniesienia procesów leczenia od leczenia szpitalnego, w kierunku AOS. Badania dokonywane sprzętem wyższej jakości oraz dzięki lepszej dostępności dla pacjentów skrócą czas pobytu w szpitalu.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 460000.00 zł, w tym środki europejskie w kwocie 391000.00 zł.