PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI RTG

Pracownia Rentgenodiagnostyki wykonuje całodobowo kompleksową diagnostykę nagłych zachorowań i urazów wielonarządowych dorosłych i dzieci.
Pracownia rentgenodiagnostyki świadczy usługi dla wszystkich jednostek szpitala, ponadto dla poradni przyszpitalnych i innych zakontraktowanych niepublicznych jednostek ochrony zdrowia.
W pracowni przy wykonywaniu badań przestrzegane są zasady, które wynikają z przepisów dotyczących Ochrony Radiologicznej Pacjenta. W pracowni pracuje wyszkolony personel posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu.

ZADANIA:

1. Pracownia wykonuje badania rentgenowskie na podstawie skierowania lekarskiego
2. Wykonywanie badań dla pacjentów ambulatoryjnych odbywa się codziennie
3. Badania wykonywane są na bieżąco ewentualnie z uwzględnieniem czasu koniecznego do przygotowania pacjenta do badania) lub w terminach proponowanych przez pacjenta.

Badania wykonywane są wyłącznie po okazaniu skierowania lekarskiego
W przypadku skierowania na badania w ciągu miesiąca 30 i więcej osób, udzielamy 3% rabatu

PERSONEL

Kierownik – Zbigniew Walosek – lek. radiolog
Kierownik techników – Adam Pawlicki

KONTAKT

tel. 89 757 4231 wew. 332