ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Dysponuje 15 łóżkami w salach 1, 2 i 3-osobowych,jedna sala 5-osobowa, w tym 3 miejscami wzmożonego nadzoru w sali pooperacyjnej. Pozwala to na leczenie około 1300 pacjentów rocznie.

Wszystkie sale wyposażone są w odbiorniki telewizyjne i telefony. Mając do dyspozycji 2 sale operacyjne oraz salę zabiegową w obrębie Oddziału wykonujemy w ciągu roku ponad 900 zabiegów operacyjnych.

Oddział chirurgiczny współpracuje ściśle z działami Diagnostyki Obrazowej oraz Pracownią Endoskopii. Umożliwia to szeroki dostęp do całej gamy badań obrazujących (zdjęcia RTG, ultrasonografia z opcją dopplera, tomografia komputerowa), a także diagnostycznych i leczniczych procedur endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia). Poprawę funkcjonowania chorych i szybki powrót do normalnej aktywności zapewnia współpraca z Oddziałem Rehabilitacji.

 

Pacjenci kierowani do Szpitala w celu wykonania planowego zabiegu operacyjnego proszeni są o zgłaszanie się do Izby Przyjęć (na parterze Szpitala ) w ustalonym dniu przyjęcia od poniedziałku do piątku o godzinie 07.00-08.00. Prosimy o zabranie całej dokumentacji medycznej (wyniki badań, karty wypisowe z poprzednich pobytów w szpitalu) oraz przyjmowanych leków (ew. spisu wszystkich leków). Chirurg pracujący w Oddziale, po zbadaniu pacjenta i zapoznaniu się z dokumentacją medyczną wyznaczy termin przyjęcia zgodnie z kolejką chorych oczekujących na leczenie na Oddziale Chirurgii. Jeżeli zajdzie taka konieczność, zaleci również dodatkowe badania lub konsultacje.

 

Zgłaszając się do Izby Przyjęć proszę dostarczyć:

– aktualne skierowanie do Oddziału chirurgii;
– całą dokumentację medyczną (wyniki badań, karty wypisowe z poprzednich pobytów w szpitalu);
– przyjmowane leki;
– wyniki zaleconych konsultacji;
– poświadczenie grupy krwi – karta identyfikacyjna
– środki higieny osobistej (prosimy o zabranie mydła antybakteryjnego oraz jednorazowej maszynki do golenia), sztućce, kubek.

Prosimy nie golić w domu okolicy operacyjnej!

Po zakończeniu leczenia szpitalnego pacjenci wypisywani są do domu ok. godz. 1300. Wskazówki dotyczące dalszego postępowania zawarte będą w karcie wypisowej. Pacjenci potrzebujący zwolnienia lekarskiego proszeni są o zgłoszenie tego przed wypisem w sekretariacie Oddziału. Do wystawienia zwolnienia konieczne są: PESEL i NIP zakładu pracy.

PERSONEL

Ordynator: lek. med. Krzysztof Gago – specjalista chirurgii ogólnej
Lekarze prowadzący:
lek.med. Marek Woźniak
lek. med. Ali Mahmoud
lek. med. Andrzej Owieczko
Pielęgniarka oddziałowa: Ilona Mychałyk – mgr pielęgniarstwa

KONTAKT

Gabinet lekarski – 89 757 42-31 wew. 306
Gabinet ordynatora – 89 757 42-31 wew. 381
Sekretariat – 89 757 42-31 wew. 400
Dyżurka pielęgniarek – 89 757 42-31 wew. 305