Misją naszego szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie jakości.

Każde nasze działanie jest i będzie podporządkowane stale rosnącym, różnorodnym potrzebom i oczekiwaniom pacjentów. W strukturze szpitala znajduje się 6 oddziałów, dwa działy specjalistyczne, blok operacyjny i komórki diagnostyczne.

Udzielamy również porad specjalistycznych oraz sprawujemy całodobową, stacjonarną i ambulatoryjną, opiekę w wielu zakresach dziedzin medycznych, które realizujemy dzięki dobrze wyszkolonemu zespołowi profesjonalistów.

Rocznie leczy się u nas ponad 5500 pacjentów w następujących oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, neurologicznym, rehabilitacyjnym oraz ginekologicznym jednego dnia i rehabilitacji dziennej. Od 2013 roku świadczymy również usługi w ramach opieki długoterminowej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Gwarantujemy bezpieczeństwo zdrowotne 40 tys. populacji.

Dysponujemy 156 łóżkami, przy których zainstalowane są aparaty telefoniczne, umożliwiające stały kontakt rodziny z chorym. W każdej sali znajduje się również telewizor.