PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUETRWOEJ

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (TK) -metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu.

Pracownia Tomografii Komputerowej wykonuje całodobowo diagnostykę.

Pracownia świadczy usługi dla wszystkich jednostek szpitala. W pracowni wykonywane są badania na podstawie skierowania z oddziału szpitalnego znajdującego się w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp.z o.o

W pracowni pracuje wyszkolony personel posiadający uprawnienia i certyfikaty niezbędne do pracy z Tomografem Komputerowym.

PERSONEL

Kierownik – Zbigniew Walosek – lek. radiolog
Kierownik techników – Adam Pawlicki

KONTAKT

tel. 89 757 4231 wew. 332