Program pilotażowy – „Dobry posiłek w szpitalu”

 

Pilotażowy program

 

Ministerstwa Zdrowia „Dobry posiłek w szpitalu” ma na celu poprawę

 

wyżywienia pacjentów, odpowiedniego do ich stanu zdrowia, dieta szpitalna

 

ma być integralną częścią całego procesu leczenia.