PAKIET KOLEJKOWY

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady funkcjonowania tzw. pakietu kolejkowego obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.:

 

  1. Na liście oczekujących nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego Świadczeniodawcy. Umieszcza się natomiast pacjenta pierwszorazowego tj. pacjenta, który w ciągu ostatnich 730 dni nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie.
  2. Pacjent może się zapisać na dane świadczenie tylko u jednego świadczeniodawcy.
  3. Zgłoszenia i wpisy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia są dokonywane każdego dnia w godzinach pracy komórek udzielających dane świadczenia opieki zdrowotnej.
  4. Pacjent zobowiązany jest nie później niż w terminie do 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania.
  5. Nie dostarczenie skierowania powoduje skreślenie z listy oczekujących i zwrócenie pacjentowi oryginału skierowania.
  6. W przypadku nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie następuje skreślenie go z listy oczekujących, chyba że pacjent uprawdopodobni swoją nieobecność z powodu tzw.siły wyższej. W tym celu pacjent w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się powinien złożyć pisemny wniosek o przywrócenie na listę oczekujących.

 

Źródło: NFZ, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej