Nazwa Projektu:

Zakup tomografu komputerowego 16-kanałowego dla Szpitala Miejskiego w Morągu
numer umowy RPWM.09.01.01-28-0019/17-00


Rozpoczęcie realizacji 03.11.2017

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 03.11.2017

Zakończenie finansowe realizacji: 29.12.2017

 

Cele Projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych poprzez doposażenie instytucji ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, dzięki czemu nastąpi poprawa standardów życia mieszkańców Powiatu i regionów ościennych oraz poprawa jakości prowadzonych badań. Priorytet – Zmniejszenie śmiertelności w grupie chorych z udarem niedokrwiennym mózgu: Poprawa dostępności i jakości leczenia pacjentów z chorobami układu nerwowego – Poprawa dostępności doleczenia dzieci z chorobami układu nerwowego. Wsparcie ukierunkowane będzie na grupy chorób, stanowiących główne przyczyny niezdolności do pracy i umieralności wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (w tym diagnozowane przy pomocy sprzętu zakupywanego w ramach projektu: choroby nowotworowe, układu krążenia, od-kleszczowe). Projekt przyczyni się do przeniesienia procesów leczenia od leczenia szpitalnego, w kierunku AOS. Badania dokonywane sprzętem wyższej jakości oraz dzięki lepszej dostępności dla pacjentów skrócą czas pobytu w szpitalu
Projekt realizuje cel operacyjny „Wzrost dostępności i jakości usług publicznych”, a oczekiwanym rezultatem jest wzrost liczby korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości. Dzięki projektowi uzyskają łatwiejszy i szybszy dostęp do wysokospecjalistycznych usług diagnostyki medycznej, dzięki czemu ulegnie poprawie jakość zdrowia i życia. Jednocześnie personel medyczny uzyska narzędzie, dzięki któremu szybciej będzie wstanie wypracować właściwszą diagnozę i dzięki temu określić sposoby leczenia

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1204081.73 zł, w tym środki europejskie w kwocie 974721,72