Administrator danych osobowych

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o

ul. Dąbrowskiego 16, 14-300 Morąg
adres e-mail: biuro@szpitalmorag.pl,
nr tel.: 89 757 4231

Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.

mgr Andrzej Żółtowski

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@szpitalmorag.pl,

lub listownie na ww. adres;

Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.