PRACOWNIA SEROLOGICZNA

Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi wchodzi w skład Laboratorium Centralnego

W pracownia wykonuje badania z zakresu:

– serologi grup krwi w układzie A,B, 0 , Rh
– skryningu przeciwciał PTA , BTA
– immunologi transfuzjologicznej

 

Pracownia wykonuje badanie na usługi Szpitala , pacjentów ambulatoryjnych oraz klientów którzy wykonują badania odpłatnie.

PERSONEL

Kierownik Jadwiga Piotrowska
Kierownik zespołu techników analityki medycznej – Danuta Skarpetowska

KONTAKT

tel. 89 757 4231 wew. 415