ROZKŁAD DNIA NA ODDZIALE

W oddziałach szpitalnych panuje następująca chronologia  codziennie wykonywanych  czynności zarówno należących do kadry szpitalnej jak i samych  hospitalizowanych pacjentów:

  • od 6.00 do 8.00 pomiar ciepłoty ciała, tętna, oddechów i innych parametrów. Pobieranie materiałów do badać laboratoryjnych. Wykonywanie badać diagnostycznych. Toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej. Sprzątanie.
  • od 8.00 do 9.00 śniadanie.
  • od 8.00 do 10.00 obchody lekarskie, wszyscy pacjenci znajdują się w łóżkach.
  • od 10.00 do 13.00 realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badać diagnostycznych. Konsultacje lekarskie oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału.
  • od 12.00 do 14.00  obiad.
  • od 14.00 do 17.00 wypoczynek pacjentów.
  • od 16.00 do 19.00 mierzenie ciepłoty, tętna i innych parametrów. Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badać diagnostycznych.Konsultacje lekarskie oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem Oddziału. Obchody lekarskie.
  • od 17.00 do 18.00 kolacja.
  • od 18.00 do 21.00 wykonywanie zleceć lekarskich. Toalety wieczorne pacjentów. Porządkowanie pomieszczeń.
  • od 22.00 do 6.00 cisza nocna.

KONTAKT

Centrala tel. 89 757 4231 wew. 300