ODDZIAŁ NEUROLOGII

Dnia 19.01.2010 r. w naszym szpitalu został oddany do użytku zmodernizowany oddział neurologiczny, obecnie na oddziale znajdują się 24 łóżka co pozwala na leczenie blisko 1200 osób rocznie. Sale chorych wyposażone są w odbiorniki telewizyjne i telefony.

Pacjenci z udarami mózgu leczeni są na czteroosobowej sali Intensywnej Opieki Neurologicznej (4 łóżka), która umożliwia monitorowanie czynności życiowych min. dzięki wyposażeniu w kardiomonitory. Sala ION została wyposażona w nowoczesną aparaturę medyczną w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oddział dysponuje możliwościami diagnostycznymi w zakresie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Na oddziale prowadzona jest nowoczesna diagnostyka i leczenie chorób układu pozapiramidowego, chorób naczyniowych mózgu, nowotworów mózgu, padaczek oraz stwardnienia rozsianego.

Dostęp do badań tomografii komputerowej, badań naczyniowych, radiologicznych umożliwia szybką diagnostykę chorób neurologicznych.

W pracowni elektroencefalografii wykonywane są badania diagnostyczne u chorych z napadami padaczkowymi i po urazach mózgu.

W ramach wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu w oddziale świadczone są usługi rehabilitacyjne, logopedyczne i psychologiczne. Oddział współpracuje z oddziałem rehabilitacji i działem fizjoterapii naszego szpitala.

Pozostałe zadania oddziału to:

prowadzenia konsultacji pacjentów w zakresie schorzeń neurologicznych;
prowadzenie działalności dydaktyczno – szkoleniowej dla lekarzy stażystów oraz specjalizujących się;
promocja profilaktyki przeciw udarowej.

SALA INTENSYWNEJ OPIEKI NEUROLOGICZNEJ

W ramach oddziału neurologicznego wydzielona jest sala Intensywnej Opieki Neurologicznej

Przeczytaj cały tekst: Mają nową salę i nowe wyposażenie – Morąg

PERSONEL - LEKARZE PROWADZĄCY

Lech Michałowski Lek med- Ordynator specjalista neurolog
Mirosław Borkowski – neurolog
Małgorzata Zegadło-Nalborska – lekarz medycyny
Jurewicz Joanna – lek. medycyny
Jacek Maćkowiak – neurolog

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Krystyna Plewka

KONTAKT

Gabinet lekarski – 89 757 4231 wew. 324
Gabinet ordynatora – 89 757 4231 wew. 414
Dyżurka pielęgniarek – 89 757 4231 wew. 323
Sekretariat – 89 757 4231 wew. 379