KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  PRZEZ LEKARZY 

W ODDZIALE CHIRURGICZNYM Z IZBĄ PRZYJĘĆ  ORAZ LEKARZA – KOORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII

 

Informuję, że Szpital Miejski w Morągu Sp z o.o. ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgicznym

z Izbą Przyjęć oraz lekarza – koordynatora oddziału Chirurgii

Termin składnia ofert upływa w dniu 26.04.2024 r. o godzinie 14.00

Zapraszamy do składania ofert.

01.Ogłoszenie konkursu

02.Regulamin przeprowadzania konkursu ofert

03.Szczegółowe warunki konkursu ofert chirurgia

04.Załącznik Nr 1chirurgia

05. Załącznik Nr 1 do formularza -oswiadczenie

06.Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego

07.Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

08.Wzór umowy