• „Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez doposażenie Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o. w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną i diagnostyczną”

  1.1. Numer naboru: RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22
  1.2 Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  1.3 Numer i nazwa Osi priorytetowej: Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości RPWM.13.00.00
  1.4 Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej
  przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
  1.5 Numer i nazwa Działania: RPWM.13.02.00 Ochrona zdrowia
  1.6 Numer i nazwa Poddziałania: Nie dotyczy

  Przedmiot projektu obejmuje zakup i dostawę następujących elementów: analizator do równowagi kwasowo-zasadowej, analizator do oznaczania elektrolitów, analizator hematologiczny, analizator do koagulologii, wirówka szt. 2, analizator do moczu, aparat RTG, aparat USG, gastroskop, myjnia do kaczek i basenów szt. 2, zamgławiacz, wyposażenie do rehabilitacji, aparat EKG szt. 4, szafa do endoskopów.

  Całkowita wartość projektu: 1 416 860,00 zł

  Dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 160 594,80 zł

  Okres realizacji projektu:
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2022-09-01
  Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2023-07-03
  Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2023-10-31

   

   

   

  Leave a reply