„Dostawa Warzyw ”, nr sprawy 25/2016 z dnia 17.10.2016

PPR17.5_P1_F6

                                                       SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z

                                     OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

                                      14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

                                  NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

                                             Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

                                           Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

TEL. (089) 757- 42- 31                                                                                                                            FAX. (089) 757- 45- 93

25 /2016

                                                                                                                                                                       Morąg, 18.10.2016r

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa Warzyw ”,  nr sprawy 25/2016.

Szpital Miejski  w Morągu Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,14-300 Morąg zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu„Dostawa warzyw  ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie,_opis-warunków,_umowa,_oświadczenia

Formularz-cenowy

zawiadomienie-o-wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Drukuj
Print Friendly, PDF & Email