„Dostawa mydła sterisol i inne”, nr sprawy 22/2016 z 23.08.2016

PPR17.5_P1_F6

 SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z

 OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

TEL. (089) 757- 42- 31                                                                                                                                   FAX. (089) 757- 45- 93

22 /2016

                                                                                                                                                                         Morąg, 23.08.2016r

 

 

 

                                                                      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa mydła sterisol i inne”,  nr sprawy 22/2016.

Szpital Miejski  w Morągu Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300 Morąg zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu„Dostawa mydła sterisol i inne ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania

Zaproszenie,_opis warunków,_umowa,_oświadczenia, formularz cenowy

Wyjaśnienia z 25.08.2016

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj
Print Friendly, PDF & Email