System próżniowy, nr sprawy 31/2016 z dnia 28.12.2016

 

SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

                                    

 

                  31/2016                                                                                                           Morąg, 28.12.2016r

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „System próżniowy.”, nr sprawy 31/2016

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300  Morąg  zaprasza Państwa do złożenia zgodnie z warunkami określonymi  warunkach uzyskania zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 04.01.2017 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Pliki do pobrania :

Zaproszenie-załączniki

Wyjaśnienia z 02.01.2017

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej -oferty

Dostawa produktów leczniczych nr sprawy 30/2016 z 19.12.2016

„Dostawa produktów farmaceutycznych ”, nr sprawy , 29/2016 z 24.11.2016

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o  Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

 

 

29/2016

Morąg, 24.11.2016r

 

 

                                     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  produktów farmaceutycznych ”,

nr sprawy ,  29/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa produktów farmaceutycznych ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie  www.szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania:

1.zaproszenie-zalaczniki

2.formularz-cenowy

3 wyjaśnienia z 29.11.2016

4.wyjaśnienia z 30.11.2016

5.Zawiadomienie o wyborze

 

„Dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ”, nr sprawy , 27/2016

Szpital Miejski w Morągu Sp.z o.o. Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

27/2016

Morąg, 14.11.2016r

 

 

                                                      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ”, nr sprawy ,  27/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ”, zgodnie z warunkami – do pobrania na stronie    www. szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania

1.Zaproszenie-załączniki

2.Formularz-cenowy-zalacznik-nr-2

3.Wyjaśnienia

zawiadomienie-o-wyborze

„Dostawa Warzyw ”, nr sprawy 25/2016 z dnia 17.10.2016

PPR17.5_P1_F6

                                                       SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z

                                     OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

                                      14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

                                  NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

                                             Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

                                           Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

TEL. (089) 757- 42- 31                                                                                                                            FAX. (089) 757- 45- 93

25 /2016

                                                                                                                                                                       Morąg, 18.10.2016r

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa Warzyw ”,  nr sprawy 25/2016.

Szpital Miejski  w Morągu Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,14-300 Morąg zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu„Dostawa warzyw  ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie,_opis-warunków,_umowa,_oświadczenia

Formularz-cenowy

zawiadomienie-o-wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

“Dostawa sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku”,numer sprawy 24/2016 z 23.09.2016

1 5 6 7 8