„Dostawa mydła sterisol i inne”, nr sprawy 22/2016 z 23.08.2016

PPR17.5_P1_F6

 SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z

 OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

TEL. (089) 757- 42- 31                                                                                                                                   FAX. (089) 757- 45- 93

22 /2016

                                                                                                                                                                         Morąg, 23.08.2016r

 

 

 

                                                                      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa mydła sterisol i inne”,  nr sprawy 22/2016.

Szpital Miejski  w Morągu Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300 Morąg zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu„Dostawa mydła sterisol i inne ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania

Zaproszenie,_opis warunków,_umowa,_oświadczenia, formularz cenowy

Wyjaśnienia z 25.08.2016

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Dostawa worków sanitarnych”,nr sprawy 21/2016 z 14.07.2016

        Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.

  14-300 Morąg  ul. Dąbrowskiego 16

   Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

  NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

         Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

          Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

21/2016

Morąg, 13.07.2016r

 

 

                                     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  worków  sanitarnych ”,nr sprawy ”,21/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa worków sanitarnych”, zgodnie z warunkami – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia  21.07.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.07.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Opis warunków składania ofert

Formularz cenowy

Zawiadomienie o wyborze

Dostawa opakowań sterylizacyjnych, nr sprawy 20/2016 z 08.07.2016

PPR17.5_P1_F6

 SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16
NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł
TEL. (089) 757- 42- 31                          FAX. (089) 757- 45- 93

 

20 /2016

                                               Morąg 07.07.2016r

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa opakowań sterylizacyjnych”, nr sprawy 20/2016.

 

Szpital  Miejski  w Morągu Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  14-300 Morąg  przy ulicy Dąbrowskiego 16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa opakowań sterylizacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia  15.07.2016 r , do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.07.2015 r ,o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

Wyjaśnienie do siwz 1 z 12.07.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa ręczników składanych i mopów, nr sprawy 19/2016 z 08.07.2016

PPR17.5_P1_F6

SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP-741-212-52-17  REGON 000306555  KRS:0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy-3 030 000  zł

TEL. 89 757 42 31               FAX 89 757 45 93

 19/2016

                                                                                Morąg, 07. 07.2016r

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa ręczników składanych i mopów.”, nr sprawy 19/2016

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300  Morąg  zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa ręczników składanych i mopów ”, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

Wyjaśnienia z 12.07.2016+ zmodyfikowany formularz cenowy

Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków siedziby Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr sprawy 5/2016

                       SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA 

                        Z OGRANICZONĄ   ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

                        14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

TEL. (089) 757- 42- 31                   FAX. (089) 757- 45- 93

 

                                                                                                                                                                    Morąg, 04.04.2016 r.

5/2016

                                                                          Ogłoszenie

                                                o zawarciu umowy na dostawę ciepła

 

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa:

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością

Adres pocztowy:

  1. Dąbrowskiego 16

Miejscowość: Morąg

Kod pocztowy: 14-300

województwo : warmińsko-mazurskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Iwona  Panasiuk

telefon : 89  757 42 31

e-mail: dzp@szpitalmorag.pl

fax.   89  757 45 93

 

Określenie przedmiotu zamówienia;

Dostawa energii cieplnej  z sieci ciepłowniczej do budynków  siedziby Szpitala  Miejskiego  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  14-300 Morąg   ul. Dąbrowskiego 16

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów)

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67, ust.1,  pkt 1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru :

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić , dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o .o z siedziba w Morąg ul. Przemysłowa 20

jest  jedynym wykonawcą  świadczącym dostawy  energii  cieplnej z sieci ciepłowniczej do węzła

cieplnego.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Nazwa :

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o .o

Adres pocztowy:

ulica : Przemysłowa 20

Miejscowość : Morąg

Kod pocztowy : 14-300

województwo : warmińsko-mazurskie

Telefon : 89 757 26 27

Fax: 89  757 20 09

                                              

1 5 6 7