Dostawa odczynników laboratoryjnych, nr sprawy 6/2019 z 18.02.2019 r.

Dostawa produktów leczniczych, nr sprawy 7/2019 z 18.02.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych, nr sprawy 5/2019 z 18.02.2019 r.

Dostawa produktów leczniczych, nr sprawy 4/2019 z 07.02.2019 r.

Dostawa odczynników laboratoryjnych, nr sprawy 3/2019 z 05.02.2019 r.

Dostawa artykułów spożywczych, nr sprawy 2/2019 z 01.02.2019 r.