OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

KONKURS OFERT DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH 

 

 

Informuje, że Szpital Miejski w Morągu  ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych systemu RTM w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.

Termin składnia ofert upływa w dniu 29.01.2024 r.o godzinie 14.00

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

Wyjaśnienie

 

 

 

 

01 Ogłoszenie o konkursie ofert

02 Szczegołowe warunki konkursu

03 Zalacznik Nr.1 Formularz ofetowy

04 Zalącznik Nr.2 – Wzór umowy

05 Załącznik Nr.3-Oświadczenie o niekaralności

06 Zalącznik Nr. 4 – Oświadczenie o posiadaniu aktualnej polisy OC

07 Zalącznik Nr.5 – Oswiadczenie o zapoznaniu z trescia ogloszenia i warunkami konkursu

08 Klauzula informacyjna

09 Oświadczenie dotyczące stażu pracy