Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.07.2021 r. wchodzą w życie nowe zasady odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach Szpitala Miejskiego w Morągu:

  1. W dni powszednie, dni świąteczne i wolne od pracy odwiedziny odbywają się w godzinach 12:00 – 14:00
  2. Przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca (bez objawów infekcyjnych, niebędąca w kwarantannie, izolacji oraz osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z pacjentem chorym na COVID-19) nie dłużej niż przez 15 min.
  3. W wieloosobowych salach chorych jednocześnie mogą przebywać dwie osoby odwiedzające (łącznie dla wszystkich pacjentów).
  4. Przed wejściem do Sali pacjenta i po zakończeniu odwiedzin należy zdezynfekować ręce oraz w trakcie całego pobytu w szpitalu nosić maseczkę.
  5. W przypadkach koniecznych, w poszanowaniu praw pacjenta, dopuszcza się odwiedziny w innych godzinach niż wymienione w punkcie 1, maksymalnie jednej osoby u pacjenta, wyłącznie po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym oddziału.
  6. Zasady odwiedzi mogą ulec ograniczeniu w sytuacji wzrostu zagrożenia epidemicznego w danym oddziale i/lub szpitalu.