PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI RTG

Pracownia Rentgenodiagnostyki wykonuje całodobowo kompleksową diagnostykę nagłych zachorowań i urazów wielonarządowych dorosłych i dzieci.
Pracownia rentgenodiagnostyki świadczy usługi dla wszystkich jednostek szpitala, ponadto dla poradni przyszpitalnych i innych zakontraktowanych niepublicznych jednostek ochrony zdrowia.
W pracowni przy wykonywaniu badań przestrzegane są zasady, które wynikają z przepisów dotyczących Ochrony Radiologicznej Pacjenta. W pracowni pracuje wyszkolony personel posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu.

ZADANIA:

1. Pracownia wykonuje badania rentgenowskie na podstawie skierowania lekarskiego
2. Wykonywanie badań dla pacjentów ambulatoryjnych odbywa się codziennie
3. Badania wykonywane są na bieżąco ewentualnie z uwzględnieniem czasu koniecznego do przygotowania pacjenta do badania) lub w terminach proponowanych przez pacjenta.

CENNIK USŁUG RTG (CENNIK OBOWIĄZUJE 15.09.2014)

Lp. Rodzaj badania diagnostycznego Cena
1 RTG TKANEK MIĘKKICH TWARZY, GŁOWY, SZYI 25,00
2 RTG ŻUCHWY 24,00
3 RTG ZATOK OBOCZNYCH NOSA 23,00
4 RTG NOSA 20,00
5 RTG OCZODOŁU 24,00
6 RTG OSIOWE CZASZKI 25,00
7 RTG USZU 32,00
8 RTG OSIOWE CZASZKI 25,00
9 RTG CZASZKI 28,00
10 RTG CELOWANE NA SIODEŁKO TURECKIE 21,00
11 RTG CZASZKI (URAZOWE) 30,00
12 RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO 24,00
13 RTG KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO 34,00
14 RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO 30,00
15 RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO SKOSY 40,00
16 RTG KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO W PROJEKCJI CELOWANEJ 24,00
17 RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO CELOWANE NA KRĘG 24,00
18 RTG KOŚCI KRZYŻOWO-GUZICZNEJ 27,00
19 RTG KOŚCI KRZYŻOWEJ 25,00
20 RTG KRĘGOSŁUPA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO 33,00
21 RTG ŻEBRA 24,00
22 RTG MOSTKA 25,00
23 RTG OBOJCZYKA 24,00
24 RTG KLATKI PIERSIOWEJ 28,00
25 RTG KLATKI PIERSIOWEJ + BOK 36,00
26 RTG KLATKI PIERSIOWEJ DZIECI 23,00
27 RTG SYLWETKI SERCA 38,00
28 RTG PRZEŁYKU 45,00
29 RTG ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY 50,00
30 PASAŻ JELIT 110,00
31 RTG BRZUCHA 25,00
32 RTG STAWU BARKOWEGO 28,00
33 RTG KOŚCI RAMIENNEJ 27,00
34 RTG STAWU ŁOKCIOWEGO 24,00
35 RTG KOŚCI ŁOKCIA, PRZEDRAMIENIA 22,00
36 RTG KOŚCI NADGARSTKA 22.00
37 RTG KOŚCI DŁONI 23,00
38 RTG WIEKU KOSTNEGO 18,00
39 RTG KOŚCI ŁOPATKI 19,00
40 RTG PALCA DŁONI 18,00
41 RTG BEZFOLIOWE RĄK 25,00
42 RTG MIEDNICY 29,00
43 RTG STAWU BIODROWEGO 25,00
44 RTG KOŚCI UDOWEJ 27,00
45 RTG STAWU KOLANOWEGO 25,00
46 RTG KOŚCI PODUDZIA 23,00
47 GUZOWATOŚĆ PISZCZELI 20,00
48 RTG STAWU SKOKOWEGO 23,00
49 RTG KOŚCI STOPY 21,00
50 RTG KOŚCI PIĘTY 18,00
51 RTG PALCA STOPY 18,00
52 RTG BEZFOLIOWE KOŚCI STÓP 28,00

Badania wykonywane są wyłącznie po okazaniu skierowania lekarskiego
W przypadku skierowania na badania w ciągu miesiąca 30 i więcej osób, udzielamy 3% rabatu

PERSONEL

Kierownik – Zbigniew Walosek – lek. radiolog
Kierownik techników Edward Masaniec

KONTAKT

tel. 89 757 4231 wew. 332