LABORATORIUM

Laboratorium mieści się na terenie Szpitala Miejskiego w Morągu przy ulicy Dąbrowskiego 16. Świadczy usługi na rzecz szpitala: oddziałów i poradni, na rzecz pacjentów ambulatoryjnych, a także dla klientów, którzy podpisali umowę z Laboratorium na świadczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz wszelkich tych klientów, którzy korzystają z usług Laboratorium wykonując badania odpłatnie.

Nasze Laboratorium wykonuje ok. 80 tys. badań rocznie. Wykonuje badania z zakresu: hematologii, chemii klinicznej, immunochemii, analityki klinicznej, koagulologii i serologii. Nasza placówka pracuje w systemie całodobowym w ramach usług pełnionych dla Szpitala.

Dla klientów indywidualnych Laboratorium świadczy usługi diagnostyczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 10.30 i całodobowo w sytuacja pilnych, zagrażających życiu i zdrowiu pacjenta. Wyniki wydawane są w godzinach 7.00 – 10.30 i 14.00 – 16.00.  Laboratorium stosuje próżniowy system pobierania badań.

Laboratorium Centralne w ramach swojej działalności wykonuje badania podstawowe oraz specjalistyczne

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH (OBOWIĄZUJE OD 15.09.2014)

SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH (OBOWIĄZUJE OD 15.09.2014)

pobieranie materiału do badań, odbiór wyników
poniedziałek – piątek 7.00 – 19.00

Lp. Rodzaj badania diagnostycznego Cena
Analityka Ogólna
1. Mocz badanie ogólne 5.00
2. Mocz badanie z osadem 5.00
3. Badanie kału w kierunku obecności pasożytów 5.00
4. Wykrywanie krwi utajonej w kale 11.00
5. Badanie ogólne nasienia 10.00
Biochemia
1. GGTP 6.00
2. Mocznik 4.50
3. Kreatynina 4.50
4. Fosfataza alkaliczna 4.50
5. ASAT 4.50
6. ALAT 4.50
7. Diastaza 6.00
8. CPK 5.50
9. Żelazo 5.50
10. Wapń 4.50
11. Magnez 4.50
12. Fosfor 4.00
13. Białko całkowite 5.00
14. Glukoza 4.50
15. Bilirubina całkowita 4.50
16. Bilirubina bezpośrednia 4.50
17. Cholesterol całkowity 5.00
18. Trójglicerydy 5.00
19. HDL 5.50
20. Kwas moczowy 4.50
21. Białko CRP 10.00
22. Albuminy  4.50
23. Jonogram ( Na, K, Cl ) 12.00
24. Seromukoid 9.00
25. Gazometria 22.00
26. ASO – odczyn lateksowy 4.50
27. RF – odczyn lateksowy 4.50
28. Komórki LE – odczyn lateksowy 4.50
29. Test Walera Rosego 4.50
Hematologia
1. Morfologia 6.00
2. Rozmaz krwi obwodowej 4.00
3. Retikulocyty 4.50
4. Odporność osmotyczna 5.00
5. OB. 4.00
Koagulacja
1. Czas protrombinowy PT 4.50
2. Czas APTT 4.50
3. Fibrynogen 6.00
4. D-dimery 22.00
Immunochemia
1. TSH 16.50
2. FT3 19.50
3. FT4 19.50
4. AntyTPO 25.00
5. Antygen HBS 9.00
6. Prolaktyna 13.50
7. Toksoplazma IgG 30.00
8. Toksoplazma IgM 30.00
9. Witamina D total 33.00
10. Witamina B12 16.00
11. BHCG 23.00
12. PSA 28.00
13. P – ciała anty HCV 20.00
14. P – ciała HIV 25.00

* W przypadku skierowania w ciągu miesiąca na 30 i więcej badań udzielamy 3% rabatu.
* Do badań wykonywanych poza naszym laboratorium doliczamy koszty operacyjne w wysokości 15%
* Pacjentom prywatnym doliczany jest koszt pobrania materiału do badań w kwocie 1.50 zł

PERSONEL

Kierownik mgr Jadwiga Piotrkowska
Kierownik zespołu techników analityki medycznej Danuta Skarpetowska

KONTAKT

tel. 89 757 4231 wew.321