[heading text=”GENEZA” tag=”h1″ align=”left”]

 

Pomysł powołania Stowarzyszenia „Przyjaciel Szpitala – Esculap” narodził się wśród pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Morągu, dla których nie jest obojętny los szpitala jak również leczących się w nim mieszkańców miasta i okolic. Kolejnym powodem utworzenia tej organizacji jest doskonale znana dla wszystkich trudna sytuacja finansowa służby zdrowia, którą odczuwa również i nasz szpital. W związku z powyższym nieliczna grupa pracowników postanowiła wyjść naprzeciw tym trudnościom i poprzez powołanie Stowarzyszenia nieść pomoc finansową i rzeczową na rzecz szpitala.

Pomysł stał się rzeczywistością w dniu 12 kwietnia 2002 roku. W tym dniu siedemnastoosobowa grupa pracowników szpitala, postanowiła jednogłośnie o powołaniu Stowarzyszenia, które swoją działalnością przyczyni się w pewnym stopniu do poprawy sytuacji w morąskiej służbie zdrowia, a w szczególności szpitala. Tego dnia wybrano Komitet Założycielski, określono nazwę jak również omówiono cele i zadania Stowarzyszenia.

Kolejnym krokiem było opracowanie statutu, a następnie dokonanie formalności prawnych dotyczących wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 14 maja 2002 roku Stowarzyszenie otrzymuje osobowość prawną i od tego dnia rozpoczyna swoją zgodną z prawem działalność statutową.

 

[heading text=”DZIAŁALNOŚĆ” tag=”h1″ align=”left”]

 

Od czasu powołania Stowarzyszenie może pochwalić się różnorodną działalnością na rzecz Szpitala i lokalnej społeczności.

Członkowie Stowarzyszenia z dużym oddaniem zorganizowali charytatywne koncerty z udziałem takich gwiazd estrady jak: Irena Jarocka, Zbigniew Wodecki, Renata Zarembska, zespół Czerwony Tulipan, Tomasz Szwed, Krzysztof Dałkszewicz i Krystyna Sienkiewicz.

Wielokrotnie organizowane akcje profilaktyczne mające zapobiegać chorobom nowotworowym i układu krążenia: badanie poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pomiary ciśnienia tętniczego oraz wykłady i pogadanki szerzące wiedzę o profilaktyce raka piersi świadczą o tym jak dalece Stowarzyszenie wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców gminy.

Jednym z zadań statutowych Stowarzyszenia jest pomoc rzeczowa i finansowa dla morąskiego Szpitala. Eskulap w czasie swojej działalność zdołał doposażyć szpital w urządzenia i aparaturę medyczną na łączną kwotę 107.692 zł. Kupiliśmy min. lampę operacyjną (16 012 zł), sprzęt operacyjny (16 828zł), sprzęt medyczny do wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (9 035 zł), 4 specjalistyczne łóżka do Sali intensywnego nadzoru w oddziale neurologicznym (21 999 zł) oraz ostatni zakup to aparat do EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi do Izby Przyjęć.

Członkowie Stowarzyszenia „Przyjaciel szpitala – Esculap” pragną podziękować wszystkim darczyńcom i ofiarodawcą, którzy w ciągu wieloletniej działalności okazali pomoc i zrozumienie dla trudnej sytuacji służby zdrowia i którym los morąskiego szpitala nie był obojętny.

 

facebook     Nasz profil na facebooku

 

 

[heading text=” 1% PROCENT Z PODATKU DOCHODOWEGO” tag=”h1″ align=”left”]

Działalność nasza uzależniona jest od Państwa hojności, dlatego zwracamy się do wszystkich, którym nie jest obojętna sytuacja naszego Szpitala, o przekazanie 1 procenta podatku dochodowego za rok 2015 na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Prosimy, prześlijcie naszą prośbę dalej, do swoich przyjaciół, znajomych i sąsiadów.
Z całego serca dziękujemy za każdy przejaw dobra i życzliwości.

W zeznaniu podatkowym w części I. Wniosek o przekazanie 1 % w polu 131 wpisujemy tylko nasz numer KRS 0000112798.

 

1procent.

 

[heading text=” CEGIEŁKI” tag=”h1″ align=”left”]

 

Tak wyglądają cegiełki, które są dostępne u pielęgniarek oddziałowych w oddziałach naszego Szpitala.

Zachęcamy osoby chcące wesprzeć naszą organizację do zakupu cegiełek. Uzyskane środki przeznaczamy na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

 

cegiełki