CERTYFIKAT

 

W latach 2009-2014 Szpital Miejski w Morągu przechodził, z pomyślnym skutkiem, kolejne recertyfikacje.

W grudniu 2015r. miał miejsce audyt w nadzorze, który potwierdził zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009 oraz potwierdził stałe dążenie Szpitala Miejskiego w Morągu do zapewnienia należytej staranności świadczonych usług medycznych.

Certyfikat jakości ISO jest dla szpitala ważnym kryterium rynkowym i rankingowym. Jest to kompleksowy system oceny jakości, który odnosi się przede wszystkim do sposobu funkcjonowania i zarządzania. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością uporządkowało sprawy związane z organizacją szpitala. Poprzez udokumentowanie procesów można uniknąć zaniedbań a zachowanie przejrzystej formy dokumentacji umożliwia weryfikację stanu jakości w danej chwili.
Sukces 7 letniego Systemu Zarządzania Jakością Szpital zawdzięcza systematycznej i często trudnej pracy zespołu audytorów wewnętrznych, liderów procesów, pełnomocnika i wszystkich pracowników zaangażowanych, w jego doskonalenie.

skan certyfikatu

 

Uroczystość wręczenia certyfikatu ISO 9001:2000

 

Przyznanie certyfikatu poprzedził okres, trwających ponad rok, przygotowań, mających w głównej mierze na celu opracowanie stosownych procedur, standardów i instrukcji zgodnych z wymogami normy oraz ich wdrożenie do praktycznego stosowania w codziennym funkcjonowaniu placówki.

W listopadzie 2008 roku przeprowadzony został trzydniowy audyt certyfikujący zakończony decyzją przyznającą Szpitalowi certyfikat.
6. lutego 2009 roku w hotelu Irena odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu ISO 9001 dla Szpitala w Morągu. Na ręce Dyrektor Ewy Michałowskiej certyfikat złożyła Dyrektor Firmy Germanischer Lioyd Industrial Services Polska Sp. z.o.o. Dagmara Żygowska. Podkreśliła, że nasz Szpital znalazł się w gronie 200 szpitali posiadających certyfikat. Wprowadzony system wpływa na zapewnienie stałej, wysokiej jakości oferowanych usług w zakresie obsługi pacjenta, poprawia warunki pracy personelu, jak również wprowadza usprawnienie w zakresie zarządzania jakością. Certyfikat jest gwarantem ciągłego doskonalenia świadczonych usług zdrowotnych.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem  przyczynili się do otrzymania tego wyróżnienia. Specjalne podziękowania zostały skierowane do Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości Dagmary Gierej, liderów procesów i audytorów wewnętrznych. Nadmieniła, jak ciężką i żmudną pracę wykonaliśmy, aby spełnić warunki wymagane do otrzymania certyfikatu oraz korzyści jakie zyska Szpital.     Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: Burmistrz miasta Morąg Tadeusz Sobierajski, przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Andrzej Kikoła, przedstawiciel Wojewody warmińsko-mazurskiego Andrzej Niewiadomski, członkowie Rady Społecznej Szpitala Józef Kaczkan i Wojciech Szadziewicz oraz konsultant, który pomagał przygotować się nam do certyfikacji Janusz Brzezicki, reprezentujący firmę Espace Consulting Sp.zo.o.

 

Certyfikat GLC