Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: „Dostawa ambulansu typu C do 3,5t(włącznie) dla Szpital Miejski w Morągu ul. Dąbrowskiego 16” nr 20/2019, z dnia 26. 08 2019

„Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o.” postępowanie znak: 21/2019 z 21.08.2019

Kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z o.o.”, nr sprawy 18/2019 z 25.06.2019

icon-3.png

OFERTY PRACY: LEKARZ KARETKI S, LEKARZ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO , SPECJALISTA REHABILITACJI

LISTA OFERT

 

1. Lekarzy na dyżury do pracy w Ratownictwie Medycznym w zespole  S

 

2. Lekarzy do pracy w w oddziale chorób wewnętrznych na pełen wymiar czasu oraz na dyżury.

 

3. Specjalistę rehabilitacji medycznej do pracy w oddziale rehabilitacji.

 

 

KONTAKT - KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH

 

Maria Lipnicka

tel. 89 7574231 wew. 345

1 2 3 17