PORAD GIN

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA – ZMIENIONA LOKALIZACJA ORAZ GODZINY OTWARCIA

 

 

 

CHCIELIBYŚMY POINFORMOWAĆ O ZMIANIE MIEJSCA PRZYJMOWANIA PACJENTÓW DO PORADNI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJ Z POWODU KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA REMONTU TEJŻE PORADNI

 

W TEJ CHWILI PORADNIA ZNAJDUJE SIĘ NA ODDZIALE DZIECIĘCYM SZPITALA MIEJSKIEGO W MORĄGU

 

 

 

KONTAKT

tel. 89 757 4231 wew.307

 

GODZINY OTWARCIA


Poniedziałek:   8:00 – 14:00

Czwartek:       12:00 – 14:00

Piątek:            13:00 – 18:00

 

Przy rejestracji wymagany jest jedynie dowód osobisty natomiast przy przyjęciu potrzebne są:

- aktualne dokument ubezpieczenia

- dowód osobisty

 

Poradnia Ginekologiczna – Położnicza zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób z zakresu ginekologii i położnictwa. Otacza opieką kobiety ciężarne od poczęcia aż do jej rozwiązania..

 

W poradni wykonuje się m. in. następujące badania:

– USG

– KTG

– CYTOLOGICZNE

 

Badanie przeprowadzane są za pomocą aparatury medycznej, spełniającej wszystkie wymogi NFZ.

Nasze poradnie, ze względu na intymny charakter wykonywanych badań zapewnia komfortowe i niekrępujące warunki. Pacjentki mają do dyspozycji pomieszczenie sanitarne, gdzie mogą się przygotować do badania.

 

 

Kobiety powinny pamiętać o tym aby:

 

Przynajmniej dwa razy w roku skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celach profilaktycznych. Pozwala to na wcześniejsze wykrycie wszystkich schorzeń i całkowite ich wyleczenie.

 

 

 

 

REJESTRACJA

Przed wizytą w poradni  pacjentki obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

 

Rejestracja telefoniczna odbywa się pod numerem  89 757 4231  wew. 307 w poniższe dni:

Poniedziałek   10:00 – 13:00

Czwartek        12:00 – 14:00

Piątek             15:00 – 18:00

 

Rejestracja osobista odbywa się w  Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Poniedziałek:   8:00 – 14:00

Czwartek:       12:00 – 14:00

Piątek:            13:00 – 18:00

 

 

 

PERSONEL

Koordynator Amer Ayed Ali
Lekarz Tomasz Trębacz
Starsza położna Anna Gumulińska

 

 

 

 

 

 

 

union europenne europe

ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DZIĘKI WSPARCIU ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Zakup tomografu komputerowego 16-kanałowego dla Szpitala Miejskiego w Morągu”.

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

 

Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Poddziałanie: Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPWM.09.01.01-28-0019/17

 

Data podpisania umowy: 19.09.2017

 

Logotop UE

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych poprzez doposażenie instytucji ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, dzięki czemu nastąpi poprawa standardów życia mieszkańców Powiatu i regionów ościennych oraz poprawa jakości prowadzonych badań. Mapy Potrzeb Zdrowotnych wskazują iż zasoby sprzętowe CT w Województwie warmińsko-mazurskim kształtują się na poziomie niższym od średniej krajowej. Dzięki projektowi ulegnie poprawie diagnostyka w zakresie chorób układu krążenia, wcześniejsze wykrywanie schorzeń onkologicznych. Pacjenci w chwili obecnej nie mają ułatwionego dostępu do wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia poprzez szybszą i właściwszą identyfikację schorzeń, zagrożenia życia itp. Projekt realizowany jest na obszarach strategicznej interwencji – OSI „Obszary o słabym dostępie do usług publicznych”. Na podst. opracowania pn. Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn czerwiec 2012 r. str. 104, obszar Powiatu ostródzkiego należy do grupy, w której występują największe deficyty usług publicznych. Poziom wnioskowanego dofinansowania został obniżony o ponad 4 pkt. p. proc. względem możliwego poziomu 85%. Projekt składa się z fazy przygotowania dokumentacji przetargowej w dn. 23.02.2017 ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu oraz fazy realizacyjnej tj. instalacji zakupionego sprzętu. Projekt zakłada realizację założeń SzOOp RPO WiM 2014-2020 poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, realizuje cel operacyjny „Wzrost dostępności i jakości usług publicznych”. Rezultatem interwencji w ramach projektu będzie wzrost liczby korzystających z usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

Całkowita wartość projektu: 1 206 758,73 zł.

Wkład Funduszy Europejskich – dofinansowanie (80,99%): 977353,90 zł

Projekt zrealizowany zostanie do 31.12.2017 r.

bombka

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE :)))

 

 

 PREZEZ SZPITALA MIEJSKIEGO W MORĄGU ŻYCZY  DLA SWOICH PRACOWNIKÓW, PACJENTÓW ORAZ WSZYSTKICH  OSÓB 

ZDROWYCH ,RADOSNYCH, POGODNYCH ORAZ WESOŁYCH ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU :)))

 

 

wesolych swiat

 

 

„Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych Niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.”

 

 

1 2 3 12