• Wyniki badań

    Szanowny Pacjencie

    Zachęcamy do skorzystania z odbiorów wyników online. Dostęp do wyników laboratoryjnych online możliwy jest na stronie szpitalmorag.pl. Po wejściu na stronę prosimy kliknąć zielony przycisk Wyniki badań po prawej stronie. Zalogowanie możliwe jest po podaniu swojego numeru PESEL i PINu. Znajduje się on na dokumencie Potwierdzenie odbioru, które otrzymaliście państwo przy rejestracji. Po zalogowaniu wybieramy po lewej stronie badanie i następnie po prawej stronie klikamy przycisk Wydruk. Pojawi się w nowym oknie wydruk wyniku badania w postaci pliku PDF. Plik można zapisać lub wydrukować na komputerze.

    Leave a reply

Ułatwienia dostępu