• KOMUNIKAT

  ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA

  KOMUNIKAT

   

  Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o.

  w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu przeznaczonej do brakowania z lat 1995-1997 roku.

   

  Działając na podstawie Art.29 ust.2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.(Dz. U.2009 Nr 52, poz.417 z późn .zm.) oraz paragraf 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r.(Dz. U. Nr 252, poz.1697) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym Szpitalu do dnia 22 listopada 2019 roku.

   

  historia choroby z oddziałów szpitalnych

   

  Sekcja Analityki i Statystyki Medycznej-Archiwum (budynek administracji przy Szpitalu)

  Telefon:+48 89 757 42 31 wew.333

  Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości.

  Morąg 23.10.2019

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu