Dostawa opatrunków oraz rękawic, nr sprawy 12/2019 z 21.03.2019 r.