ikona pck

AKCJA POBORU KRWI, POMIARY CIŚNIENIA, POKAZY RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO – ODDECHOWEJ

 

 

INFORMUJEMY, ŻE AKCJA POBORU KRWI ODBĘDZIE SIĘ:
26 MAJA  ( PIĄTEK )
GODZINA. 8 -12 przy INTERMARCHE

Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego

 

Polski Czerwony Krzyż

ODDZIAŁ REJONOWY  W MORĄGU

Dworcowa 9, 14-300 Morąg

tel. 89 757 45 58

 

Powiatowa Komenda PSP w Ostródzie

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA PSP W MORĄGU

Jagiełły 2, 14-300 Morąg

tel. 89 757 22 88

 

 

  • Pokazy Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej- Grupa Ratownictwa Przedmedycznego PCK z Gimnazjum Nr 1, Grupa Sim PCK

 

  • Pomiary Ciśnienia

 

* Informujemy, iż dla krwiodawców dojeżdżających z miejsca zamieszkania na akcje poboru krwi dokonywany jest zwrot kosztów podróży  w cenie biletu!!!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie planuje przy każdej akcji pobór krwi do 50 osób.

Akcja Poboru Krwi