USG4

NOWY GABINET USG – NOWA LOKALIZACJA

Gabinet został przeniesiony do nowego miejsca (były oddział neurologii)

Nowe pomieszczenie zostało całkowicie wyremontowane oraz przystosowane do wykonywanych badań.

 

 

 

USG

USG5

Pracownia została całkowicie wyremontowana, zostały położone gładzie szpachlowe i  została wylana posadzka po czym położoną nowa terakotę oraz pomalowano pomieszczenie na jasne pastelowe kolory.

USG2

Został zrobiony punkt sanitarny w którym można umyć oraz zdezynfekować  dłonie.

USG1

Zamontowana została specjalna roleta nie przepuszczająca światła oraz nie nagrzewająca się co ułatwia praca oraz reguluje temperaturę w pomieszczeniu przy okazji wygląda bardzo ładnie i sprawie że można się odprężyć

USG4

Wykona została również instalacja elektryczna oraz zamontowane zostało nowe oświetlenie.  Do pracowni zostały założone nowe drzwi.

USG6

KONKURS NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE z zakresu badań mikrobiologicznych, nr sprawy 17/2016 z 20.06.2016

17/2016

                                                                                                                                     Morąg, 20.06 .2016r

Ogłoszenie o konkursie na świadczenie zdrowotne

 

Szpital Miejski w Morągu Sp zo.o. na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia

15 kwietnia 2011r. (Dz.U.z 2013  poz .217) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004rogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne  z zakresu badań mikrobiologicznych nr sprawy 17/2016

 

 

Zamawiający informuje,  że konkurs ofert na świadczenie zdrowotne przeprowadzony zostanie zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu o świadczenie zdrowotne.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust.1 pkt 1) Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. oraz spełniające wymagania określone w warunkach szczegółowych konkursu.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Okres związania z ofertą 30 dni od otwarcia ofert.

Umowa  na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 36 m-cy od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego16, w budynku administracji, pokój nr18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr18.

  • W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania środków odwoławczych dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( U. z 2013 poź .217).

 

Pliki do pobrania:

1.Warunki udziału+ załączniki

2.Formularz cenowy

3.Zmodyfikowany wzór umowy z 22.06.2016

Ogłoszenie o wyborze

2

UKOŃCZENIE PRAC REMONTOWYCH ŁAZIENKI

W zeszłym tygodniu została oddana do użytku pacjentów gruntownie wyremontowana łazienka.

Łazienka mieści się w pawilonie szpitalnym na pierwszym piętrze. Jest to wyremontowana część szpitala w której mieszczą się:

  • dwie sale rehabilitacji dla pacjentów z oddziału rehabilitacji
  • pracownia USG
  • pracownia EEG

 

3

Podczas remontu zostały wymienione  niezbędne elementy elektryczne oraz hydrauliczne, do tego została dokupiona nowa armatura

4

Na ścianach znajduję się glazura w  jasnych i przyjemnych barwach rozjaśniająca pomieszczenie

2

W łazience została wylana nowa posadzka na której położono terakotę, wyrównane zostały wszystkie ściany

1

 

pck2

AKCJA POBORU KRWI – ZAPRASZAMY

POKAZY RATOWNICTWA PCK PRZEDMEDYCZNEGO Z UDZIAŁEM JR-G PSP W MORĄGU, POLICJI W MORĄGU

ZBIÓRKA NA ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH HDK PCK

POMIARY CIŚNIENIA

PCK

 

Dla osób dojeżdżających z miejsca zamieszkania na akcje poboru krwi dokonywany jest zwrot kosztów podróży w cenie biletu.

PodłogaPawilon2

KOLEJNA INWESTYCJA W PAWILONIE SZPITALNYM TYM RAZEM PODŁOGA

 

W dalszym ciągu trwają prace remontowo budowlane w pawilonie szpitalnym.

Tym razem całkowicie odnowiona została podłoga.

PodłogaPawilon8

 

Podłoga została całkowicie wypoziomowana po czym zostały położone płytki podłogowe.

PodłogaPawilon9

Teraz dbanie o czystość i higienę będzie o wiele prostsze oraz szybsze

PodłogaPawilon15

Terakota również  w znacznym stopniu rozjaśniła pomieszczenie

PodłogaPawilon15

Jak widzimy na powyższych oraz poniższych zdjęciach terakota idealnie komponuje się za kolorystyka pomieszczenia.

PodłogaPawilon17

Prace trwają cały czas, już  niedługo zostanie oddana do użytku pacjentów całkowicie przebudowana łazienka również znajdująca się w dawnym oddziale nautologii.

Oczywiście podzielimy się zdjęciami na naszej stronie.