Pięgniarkil Pięgniarkil01-2747

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI

UROCZYSTE SPOTKANIE

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyło się uroczyste spotkanie z Paniami Pielęgniarkami i Położnymi w Restauracji Park w Morągu. W spotkaniu udział wziął  Burmistrz Morąga Pan Tadeusz Sobierajski, który przekazał środki finansowe, umożliwiające zakup drobnych upominków – pielęgniarskich zegarków oraz Koordynator ds. medycznych Krzysztof Gago,  Koordynator Oddziału Wewnętrznego Wojciech Szadziewicz  i Ordynator Oddziału Neurologii – Lech Michałowski, którzy wsparli finansowo to spotkanie.  Również organizator spotkania Prezes Ewa Michałowska znalazła się w grupie sponsorującej tę uroczystość. Na to spotkanie przybyły również zaproszone media.

W szpitalu w Morągu zatrudnionych jest 87 pielęgniarek i 3 położne. 21 posiada  wykształcenie wyższe, 22 pielęgniarki  specjalizacje w różnych dziedzinach medycyny.

 

 Zaproszonych gości przywitała Prezes Zarządu Ewa Michałowska

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2729

Pan Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski podziękował Paniom za  zaangażowanie w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2731

Pielęgniarki 2733

 Koordynator ds. Medycznych Krzysztof Gago  dziękuje za współpracę oraz trud i poświęcenie w opiece nad pacjentami.

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2736

Przełożona Pielęgniarek mgr Mariola Król

Pielęgniarki DSCF2739

Po okolicznościowych wystąpieniach wzniesiono toast symboliczną lampką szampana

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2756

Panie Pielęgniarki otrzymują  drobne upominki i kwiaty

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2743

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2745

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2741

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2744

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2754

Panie pielęgniarki już z symbolicznymi zegareczkami

Pielęgniarki DSCF2758

 Humory dopisują

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2718

Sponsorzy spotkania :)

Pięgniarkil PięgniarkilDSCF2725

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za miłą i ciepłą atmosferę