skan certyfikatu

SUKCES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 

CERTYFIKAT JAKOŚCI

W grudniu 2015r. miał miejsce audyt w nadzorze, który potwierdził zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009 oraz potwierdził stałe dążenie Szpitala Miejskiego w Morągu do zapewnienia należytej staranności świadczonych usług medycznych.

Certyfikat jakości ISO jest dla szpitala ważnym kryterium rynkowym i rankingowym. Jest to kompleksowy system oceny jakości, który odnosi się przede wszystkim do sposobu funkcjonowania i zarządzania. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością uporządkowało sprawy związane z organizacją szpitala. Poprzez udokumentowanie procesów można uniknąć zaniedbań a zachowanie przejrzystej formy dokumentacji umożliwia weryfikację stanu jakości w danej chwili.
Sukces 7 letniego Systemu Zarządzania Jakością Szpital zawdzięcza systematycznej i często trudnej pracy zespołu audytorów wewnętrznych, liderów procesów, pełnomocnika i wszystkich pracowników zaangażowanych, w jego doskonalenie.

Uroczystość wręczenia certyfikatu ISO 9001:2000

skan certyfikatu