• ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ NA ZNISZCZENIE

   

   

   

   

  Komunikat

   

   

  Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

  Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.

   

  w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu przeznaczonej do brakowania z 1995 roku.

  Działając na podstawie Art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (DZ.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz § 75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz 1697)uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tut. Szpitalu do dnia 31 marca 2016 roku.

  – historia choroby z oddziałów szpitalnych
  -historia choroby z poradni chirurgicznej
  -historia choroby z poradni Dla Kobiet „K”

  po uprzednim złożeniu wniosku w:

  Sekcja Analityki i Statystyki Medycznej-Archiwum (budynek administracji przy szpitalu)
  Telefon: +48 89 757 4231 wew. 333

  – wniosek można pobrać w/w komórce organizacyjnej lub na naszej stronie www.szpitalmorag.pl

  Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości

  Morąg, dnia 25.02.2016R.

   

  [heading text=”SKAN DOKUMENTU” tag=”h1″ align=”left”]

  skan dokumntacja medyczna

   

   

  [heading text=”WZÓR DOKUMENTU” tag=”h1″ align=”left”]

  Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

   

   

  [heading text=”KONTAKT” tag=”h1″ align=”left”]

  Dział statystyki  89 757 4231 wew. 333

   

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu