doumentacja medyczna

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ NA ZNISZCZENIE

 

 

 

 

Komunikat

 

 

Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o.

 

w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu przeznaczonej do brakowania z 1995 roku.

Działając na podstawie Art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (DZ.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz § 75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz 1697)uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tut. Szpitalu do dnia 31 marca 2016 roku.

– historia choroby z oddziałów szpitalnych
-historia choroby z poradni chirurgicznej
-historia choroby z poradni Dla Kobiet „K”

po uprzednim złożeniu wniosku w:

Sekcja Analityki i Statystyki Medycznej-Archiwum (budynek administracji przy szpitalu)
Telefon: +48 89 757 4231 wew. 333

– wniosek można pobrać w/w komórce organizacyjnej lub na naszej stronie www.szpitalmorag.pl

Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości

Morąg, dnia 25.02.2016R.

 

SKAN DOKUMENTU

skan dokumntacja medyczna

 

 

WZÓR DOKUMENTU

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

 

KONTAKT

Dział statystyki  89 757 4231 wew. 333

 

wykrzyknik

PODSZYWANIE SIĘ POD SZPITAL – PRÓBA WYŁUDZENIA PIENIĘDZY

 

Szanowni Państwo, dotarła do mnie ( prezes szpitala) informacja  , że nieznane osoby dzwonią do mieszkańców Morąga z informacją, jakoby nasz szpital zbierał środki finansowe na rzecz naszego Oddziału Dziecięcego. Informuję, że są to informacje nieprawdziwe, mające na celu jedynie wyłudzanie pieniędzy. Fakt ten został zgłoszony przeze mnie na policję, która rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Proszę, o udostępnianie tej informacji.