14maksymowicz

WIZYTA PROFESORA WOJCIECHA MAKSYMOWICZA

 

 

EUROPEJSKIEJ KLASY NEUROCHIRURG WOJCIECH MAKSYMOWICZ W NASZYM SZPITALU

W zeszłym tygodniu 12 października odwiedził Szpital Miejski w Morągu wybitny neurochirurg prof.dr.hab.n.med Wojciech Maksymowicz. Jest on twórcą studiów medycznych  na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim , które okazały się w tym roku najlepsze. W 2013 roku zbudował Uniwersytecki Spzital Kliniczny w Olsztynie aw 2014 Kliniczny Szpital zakaźny w Ostródzie.

Fundacja profesora Maksymowicza prowadzi w Olsztynie badania i leczenie komórkami macierzystymi.

Podczas rozmowy z lekarzami rozmawiano o możliwej współpracy na linii Szpital w Morągu – Uniwersytet Warmińsko Mazurski.

 

DSCF2274

 

 W ramach projektu możemy włączyć do sieci współpracy oddział Neurologii w Morągu, możemy dostarczyć studentów, którzy będą się tutaj uczyć i jednocześnie pomagać. Jest to dobre miejsce dla studentów medycyny – mówi profesor

 

DSCF2323

 

„Możemy nawiązać współpracę w ramach zupełnie nowych rzeczy, które przygotowujmy , szybkiej pomocy chorym na niedokrwienie mózgu. Na tej współpracy mogą skorzystać i pracownicy szpitala, którzy będą mieli możliwość szybkiej konsultacji pacjentów jak również i sami pacjenci.”

 

DSCF2306

Podczas rozmów zostało również wspomniane o braku pieniędzy w systemie i że zdrowie zawsze jest najważniejsze.

DSCF2304

Profesor chodząc po szpitalu rozmawiał z pacjentami dopytując się dolegliwości  po czym udzielał rad. 

DSCF2316

Korzyści płynące ze ewentualnej współpracy cieszą zarówna kadrę Morąskiego Szpitala jak i pacjentów

DSCF2294

 

Wizyta profesora była bardzo owocna i pouczająca. Nasz gość po obejrzeniu oddziałów szpitalnych stwierdził iż szpital jest dobrze prowadzony kolorowy i czysty.

 

DSCF2303

Wywiad z profesorem Maksymowicz zrealizowanym przez Telewizję Morąg.

 

PROFESOR WOJCIECH MAKSYMOWICZ - SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU

Remont Kaltki9

WYREMONTOWANA KLATKA SCHODOWA

 

JUŻ PO REMONCIE

W tym tygodniu zakończył się remont klatki schodowej znajdującej się w starej części szpitala, od samej góry zaczynając od oddziału wewnętrznego aż do działu fizjoterapii znajdującego się na samym dole szpitala. Przedstawiamy świeże zdjęcia.

 

 

Część prowadząca na oddział wewnętrzny

Remont Kaltki2

Remont Kaltki1

Remont Kaltki3

W ostatnich miesiącach zostały również wymienione wykładziny w ciągach komunikacyjnych (które widzimy świecące się na schodach)

Remont Kaltki7

 

Dzięki dobraniu odpowiedniej gamy kolorystycznej klatka został w znacznym stopniu rozjaśniona.

Część prowadząca z łącznika na oddział rehabilitacji.

 

Remont Kaltki11

Remont Kaltki10

Okna zostały zdemontowane po czym odrestaurowane

 

Remont Kaltki8

Dodane zostały również nowe lampy rozświetlające drogę w dolnych kondygnacjach.

A tutaj fotki z ostatniej części czyli zejścia do działu fizjoterapii

 

Remont Kaltki13

Na poniższych zdjęciach widzimy zabudowy szpecących rur

Remont Kaltki15

 

Remont Kaltki14

 

Podczas remontu zostały zabezpieczone narożniki które często ulegały uszkodzeniom  podczas transportu zarówno pacjentów jak i towarów.

 

Remont Kaltki5

 

Dodatkowo zostały zamontowane listwy ochronne na ścianach w newralgicznych miejscach w celu ochrony zarówno ścian jak i sprzętu.

Remont Kaltki12

Remont został przeprowadzony  przez pracowników  Szpitala Miejskiego ze środków własnych 

Konkurs ofert na świadczenie zdrowotne z zakresu opisu badań tomografem komputerowym , nr sprawy 32/2015 z 08.10.2015

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14-300 Morąg ul. Dąbrowskiego 16
Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593
NIP-741 212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

32/2015                                                                                                                                                             Morąg dnia: 2015-10-20
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie zdrowotne

z zakresu opisu badań tomografem komputerowym , nr sprawy 32/2015
na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2013 poz.217) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.

informujemy, iż wybrano ofertę firmy
KIE Sp. zo.o,ul. Modrzewiowa 3 Niepruszewo,64-320 Buk -100 pkt
Podpisanie umów z oferentem nastąpi w terminie do 27.10.2015r. po wcześniejszym ustaleniu terminu .

Świadczeniodawcom ,których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ,przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.

Morąg dnia, 14.10.2015r.

Szpital Miejski w Morągu Sp.z o.o. informuje o przedłużeniu terminu składania ofert dotyczących konkurs  na świadczenie zdrowotne z zakresu opisu badań tomografem komputerowym ,nr sprawy 32/2015 z 15.10.2015 godzina 11:45 na 19.10.2015 godzina 11:45 otwarcie ofert odbędzie się 19.10.2015 o godzinie 12.00

SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14–300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16
NIP 741-212-52-17 REGON 000306555 KRS 0000438960
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 3030000 zł

32/2015

                                                                                                                                                                                  Morąg, 07 .10 .2015r

Szpital Miejski w Morągu Spółka z o.o. na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2011 nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne z zakresu opisu badań tomografem komputerowym ,
nr sprawy 32/2015
Zamawiający informuje, że konkurs ofert na świadczenie zdrowotne przeprowadzony zostanie zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu o świadczenie zdrowotne.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust.1 pkt 1) Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. oraz spełniające wymagania określone w warunkach szczegółowych konkursu.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Okres związania z ofertą 30 dni od otwarcia ofert.
Umowa na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2015 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego16, w budynku administracji, pokój nr18.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr18.
W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania środków odwoławczych dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654).

warunki udziału+ załączniki

wyjaśnienia nr 1

obiad wewnetrzny

SMACZNE OBIADZIKI :)))

 

 

 

PRZYKŁADOWY OBIAD Z NASZEJ KUCHNI

Fotka dzisiejszego obiadu  dla pacjentów znajdujących się na oddziale wewnętrznym oczywiście nie dla tych którzy są na odpowiedniej diecie :) Smacznie i zdrowo :))

 

 

Dania opracowywane  są przez panią kierownik a zarazem specjalistę – dietetyk.

 

obiad wewnetrzny