3sala rehabilitacyjna

NOWA SALA REHABILITACYJNA

 

6sala rehabilitacyjna

 

REMONT POMIESZCZENIA W PAWILONIE SZPITALNYM

W ramach Oddziału Rehabilitacji w pawilonie szpitalnym na pierwszym piętrze została wydzielona nowa sala rehabilitacyjna. Sala powstała z połączenia dwóch pomieszczeń dzielonych ściana działowa. W tej chwili ściana działowa została wyburzona w celu osiągnięcia maksymalnego wykorzystania przestrzeni. Dzięki czemu nie długo pacjenci będą mieli większy komfort oraz możliwości szybszego powrotu do zdrowia. Od tej chwili  obok siebie znajdują się dwie sale rehabilitacyjne.

W tej chwili dokonywane są ostatnie szlify przed pierwszym odwiedzeniem sali przez pacjentów.

1sala rehabiltacyjna

W Sali rehabilitacyjnej zostały wyburzony wszystkie zbędę ściany, pomieszczenie zostało gruntownie wyremontowane tj. została położona gładź szpachlowa, zostały wymienione okna na nowe plastikowe, wymianie uległa również posadzka w tej chwili zostały położone panele podłogowe o odpowiedniej ścieralności w celu wydłużenia trwałości, położona również nowe przewody elektryczne i oczywiście zostały pomalowane ściany.

5sala rehabilitacyjna

 Remont został wykonany ze środków własnych Szpitala Miejskiego w Morągu.

4sala rehabilitacyjna

Po  całkowitym zakończeniu prac remontowych przedstawimy państwu efekt końcowy

MZ-ikona

PAKIET KOLEJKOWY

Ministerstwo Zdrowia Logo

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PAKIETU KOLEJKOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1 STYCZNIA 2015 r

 

  1. Na liście oczekujących nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego Świadczeniodawcy. Umieszcza się natomiast pacjenta pierwszorazowego tj. pacjenta, który w ciągu ostatnich 730 dni nie korzystał ze świadczeń w danym zakresie.
  2. Pacjent może się zapisać na dane świadczenie tylko u jednego świadczeniodawcy.
  3. Zgłoszenia i wpisy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia są dokonywane każdego dnia w godzinach pracy komórek udzielających dane świadczenia opieki zdrowotnej.
  4. Pacjent zobowiązany jest nie później niż w terminie do 14 dni roboczych dostarczyć oryginał skierowania.
  5. Nie dostarczenie skierowania powoduje skreślenie z listy oczekujących i zwrócenie pacjentowi oryginału skierowania.
  6. W przypadku nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie następuje skreślenie go z listy oczekujących, chyba że pacjent uprawdopodobni swoją nieobecność z powodu tzw.siły wyższej. W tym celu pacjent w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się powinien złożyć pisemny wniosek o przywrócenie na listę oczekujących.

 

Źródło: NFZ, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej