• ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA

  KOMUNIKAT

  Szpital Miejskiego w Morągu Sp z o.o

  w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu przeznaczonej do brakowania z lat 1999-2001 roku.

  Działając na podstawie Art.29 ust.2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.(Dz. U.2009 Nr 52, poz.417 z późn .zm.) oraz paragraf 75 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r.(Dz.U. Nr 252, poz.1697) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym Szpitalu do dnia 04 lipca 2022roku.

  -historia choroby z oddziałów szpitalnych

  Sekcja Analityki i Statystyki Medycznej-Archiwum (budynek administracji przy Szpitalu)

  Telefon:+48 89 757 4231 wew.333

  Dokumentację medyczną wydajemy osobom uprawnionym za okazaniem dowodu tożsamości.

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu