Dostawa ręczników składanych i mopów, nr sprawy 19/2016 z 08.07.2016

PPR17.5_P1_F6

SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP-741-212-52-17  REGON 000306555  KRS:0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy-3 030 000  zł

TEL. 89 757 42 31               FAX 89 757 45 93

 19/2016

                                                                                Morąg, 07. 07.2016r

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa ręczników składanych i mopów.”, nr sprawy 19/2016

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300  Morąg  zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa ręczników składanych i mopów ”, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

Wyjaśnienia z 12.07.2016+ zmodyfikowany formularz cenowy

Drukuj
Print Friendly, PDF & Email