System próżniowy, nr sprawy 31/2016 z dnia 28.12.2016

 

SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

                                    

 

                  31/2016                                                                                                           Morąg, 28.12.2016r

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „System próżniowy.”, nr sprawy 31/2016

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300  Morąg  zaprasza Państwa do złożenia zgodnie z warunkami określonymi  warunkach uzyskania zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 04.01.2017 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Pliki do pobrania :

Zaproszenie-załączniki

Wyjaśnienia z 02.01.2017

zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej -oferty

Drukuj
Print Friendly, PDF & Email