„Dostawa worków sanitarnych”,nr sprawy 21/2016 z 14.07.2016

        Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o.

  14-300 Morąg  ul. Dąbrowskiego 16

   Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

  NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

         Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

          Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

21/2016

Morąg, 13.07.2016r

 

 

                                     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  worków  sanitarnych ”,nr sprawy ”,21/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa worków sanitarnych”, zgodnie z warunkami – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia  21.07.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  21.07.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Opis warunków składania ofert

Formularz cenowy

Zawiadomienie o wyborze

Drukuj
Print Friendly, PDF & Email