„Dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ”, nr sprawy , 27/2016

Szpital Miejski w Morągu Sp.z o.o. Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

27/2016

Morąg, 14.11.2016r

 

 

                                                      ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ”, nr sprawy ,  27/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku ”, zgodnie z warunkami – do pobrania na stronie    www. szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania

1.Zaproszenie-załączniki

2.Formularz-cenowy-zalacznik-nr-2

3.Wyjaśnienia

zawiadomienie-o-wyborze

Drukuj
Print Friendly, PDF & Email