„Dostawa produktów farmaceutycznych ”, nr sprawy , 29/2016 z 24.11.2016

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o  Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593

NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

 

 

29/2016

Morąg, 24.11.2016r

 

 

                                     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa  produktów farmaceutycznych ”,

nr sprawy ,  29/2016

 

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14-300 Morąg przyDąbrowskiego16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa produktów farmaceutycznych ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie  www.szpitalmorag.pl Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2016 r, do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania:

1.zaproszenie-zalaczniki

2.formularz-cenowy

3 wyjaśnienia z 29.11.2016

4.wyjaśnienia z 30.11.2016

5.Zawiadomienie o wyborze

Drukuj
Print Friendly, PDF & Email