„Dostawa Energii Elektrycznej na potrzeby Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu” nr sprawy 13/2017 z 12.04.2017