AKTUALIZACJA:

Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o. stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009 w zakresie kompleksowych usług medycznych oraz usług diagnostycznych.

W dniach 8-9 grudnia 2009 r. odbył się audyt, w wyniku którego Szpital otrzymał, jeszcze jako SPZOZ, certyfikat.

W kolejnych latach Szpital przechodził, z pomyślnym skutkiem, kolejne re certyfikacje i auty w nadzorze.

Ostatni audyt miał miejsce 18 i 19 grudnia 2014 r. Szpital Miejski w Morągu otrzymał certyfikat na kolejne trzy lata.

 

Z przyjemnością informujemy, że ponownie w dniach 8-9 grudnia 2011 roku nasz szpital pomyślnie przeszedł audyt recertyfikujący Systemu Zarządzania Jakością, przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą Germanischer Lioyd Polen Sp.z o.o. Audyt potwierdził całkowitą zgodność funkcjonującego w szpitalu systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008

skan certyfikatu

Uroczystość wręczenia certyfikatu ISO 9001:2000

Certyfikat GLCPrzyznanie certyfikatu poprzedził okres, trwających ponad rok, przygotowań, mających w głównej mierze na celu opracowanie stosownych procedur, standardów i instrukcji zgodnych z wymogami normy oraz ich wdrożenie do praktycznego stosowania w codziennym funkcjonowaniu placówki.

W listopadzie 2008 roku przeprowadzony został trzydniowy audyt certyfikujący zakończony decyzją przyznającą Szpitalowi certyfikat.
6. lutego 2009 roku w hotelu Irena odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu ISO 9001 dla Szpitala w Morągu. Na ręce Dyrektor Ewy Michałowskiej certyfikat złożyła Dyrektor Firmy Germanischer Lioyd Industrial Services Polska Sp. z.o.o. Dagmara Żygowska. Podkreśliła, że nasz Szpital znalazł się w gronie 200 szpitali posiadających certyfikat. Wprowadzony system wpływa na zapewnienie stałej, wysokiej jakości oferowanych usług w zakresie obsługi pacjenta, poprawia warunki pracy personelu, jak również wprowadza usprawnienie w zakresie zarządzania jakością. Certyfikat jest gwarantem ciągłego doskonalenia świadczonych usług zdrowotnych.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem  przyczynili się do otrzymania tego wyróżnienia. Specjalne podziękowania zostały skierowane do Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości Dagmary Gierej, liderów procesów i audytorów wewnętrznych. Nadmieniła, jak ciężką i żmudną pracę wykonaliśmy, aby spełnić warunki wymagane do otrzymania certyfikatu oraz korzyści jakie zyska Szpital.     Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: Burmistrz miasta Morąg Tadeusz Sobierajski, przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Andrzej Kikoła, przedstawiciel Wojewody warmińsko-mazurskiego Andrzej Niewiadomski, członkowie Rady Społecznej Szpitala Józef Kaczkan i Wojciech Szadziewicz oraz konsultant, który pomagał przygotować się nam do certyfikacji Janusz Brzezicki, reprezentujący firmę Espace Consulting Sp.zo.o.

Print Friendly, PDF & Email